Dr n. med. Piotr A. Woźniak

Dr n. med. Piotr A. Woźniak.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Podyplomowych Medycyny Estetycznej WUM. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: „Wybrane, nowoczesne  metody terapii stanów przewlekłych związanych z zaburzeniami powierzchni oka."  Zawodowo związany z Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Okulistycznym Vidium Medica. Prowadził badania naukowe w  Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.

Członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (BCLA). Praktykę kliniczną zdobywał w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Recenzent prac naukowych w anglojęzycznych czasopismach okulistycznych. Autor licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. Zaangażowany w rozwój nowatorskich technologii obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka.