mgr Jarosław Makowski

Optometrysta, optyk okularowy. Od 2003 roku związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2006 r. uzyskał tytuł zawodowy licencjat z optyki okularowej. Cztery lata później obronił pracę magisterską.

Od kwietnia 2013 r. Optometrysta w prywatnej klinice Oftalmika Sp. z o.o. w Bydgoszczy, gdzie zajumuje się badaniami optometrycznymi, aplikacją soczewek kontaktowych miękkich, jak i RGP a także hybrydowych oraz diagnostyką optometryczo-okulistyczną. Jest współautorem kilku artykułów oraz prac naukowych z zakresu okulistyki i optometrii opublikowanych między innymi w Gazecie Optyka oraz kilku konferencjach naukowych zarówno w Polsce i poza granicami kraju. Na codzień współpracuje z jednymi z najlepszych specjalistów w kraju w zakresie okulistyki oraz neurologii.

Prowadzi zajęcia z kontaktologii ze studentami optyki okularowej i optometrii na Colegium Medicum w Bydgoszczy. Uczestniczył w wielu polskich i zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych, a także uczestniczy w badanich klinicznych w leczniu jaskry, AMD, retinopatii cukrzycowej oraz badaniach optometryczno-okulistycznych u osób z SM oraz chorobą Alzheimera. Zajmuje się także pacjentami przed i po zabiegach usunięcia zaćmy oraz chirugii refrakcjnej, cierpiących na stożek rogówki i inne ektazje, zajmuje się doborem soczewek kontaktowych ortokorekcyjnych u dzieci i młodzieży.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki.